Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2662134
(11)  Číslo patentu  28806 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13002452.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.05.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2662134 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.07.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102012009181 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.05.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.11.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01N 25/28  B01J 13/14  A62D 1/00  C11D 3/50   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Adler-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG; Bergwerkstraße 22, 6130 Schwaz; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Scharf, Sabine; August-Bebel-Allee 8a, 28329 Bremen; DE;
Eiben, Kerstin; Thedinghausener Straße 15, 27339 Riede; DE;
Nieradzik, Jill; Steffensweg 179, D-28217 Bremen; DE;
Rössler, Albert; Speckbacherstr. 3, 6020 Innsbruck; AT;
Jochum, Wilfrid; Münchnerstr. 16A, 6130 Schwaz; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(54)  Názov  Nové transparentné povlaky so samoregeneračnými vlastnosťami 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.05.2020 
   Maximálna platnosť do  08.05.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2019 2/2019 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 02.07.2019 7/2019 PC4A
3 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 27.01.2021 2/2021 MM4A
 
EP 2662134
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.10.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2662134
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 29.04.2019 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2662134
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.10.2018 Typ Doručené
Opis 11.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 11.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 11.10.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 11.10.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.10.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.01.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 20.05.2019 Typ Doručené
Doklad o prevode 20.05.2019 Typ Doručené
Plná moc 20.05.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 20.05.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 20.05.2019 Typ Doručené
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 07.06.2019 Typ Odoslané
EP 2662134
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 06.06.2019 Adler-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG Adler-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku