Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2650948
(11)  Číslo patentu  40203 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13001843.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.04.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2650948 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201213445073 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.04.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.10.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  26.10.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01M 10/06  H01M 50/409  H01M 50/411  H01M 50/431  H01M 50/44  H01M 50/449   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Johns Manville; 717 Seventeenth Street, 802 02 Denver, CO; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Nandi Souvik; 1o188 Nickolas Avenue, Highlands Ranch, CO 8o13o; US;
Asrar Jawed; 9483 East Arbor Drive,, 801 11 Englewood, CO; US;
Guo Zhihua; 7265 South Xenia Circle F,, 801 12 Centennial, CO; US;
Dietz III Albert G.; 5461 Hawthorn Trail,, 801 25 Littleton, CO; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 16614/36, Bratislava-Ružinov 
(54)  Názov  Rúno zo sklenených vláken alebo polyolefínových vláken použité ako separátor v olovenom akumulátore s kyselinovým elektrolytom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.04.2023 
   Maximálna platnosť do  10.04.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 26.10.2022 20/2022 SC4A
 
EP 2650948
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.07.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2650948
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 20.03.2023 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2650948
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 14.07.2022 Typ Doručené
Plná moc 14.07.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 14.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 15.07.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 29.09.2022 Typ Odoslané
EP 2650948
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku