Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2664597
(11)  Číslo patentu  27900 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13001708.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.04.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2664597 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.05.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102012009722 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.05.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.11.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C04B 28/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG; Mühleneschweg 6, 49090 Osnabrück; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kanig, Martin; Zur dünnen Hegge 13, 49565 Bramsche; DE;
Bühning, Volker; Am Mühlenfeld 2, 49163 Bohmte; DE;
Huckriede, Margret; Huckriedenweg 1, 49143 Bissendorf; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Zmes spojív a kompozícia suchej malty 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  04.04.2023 
   Maximálna platnosť do  04.04.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2018 11/2018 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 28.04.2021 8/2021 PC4A
 
EP 2664597
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.07.2018 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 08.04.2021 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2664597
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 22.02.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 19.02.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 25.02.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 24.02.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2664597
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.07.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 25.07.2018 Typ Doručené
Plná moc 25.07.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 25.07.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.08.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.10.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 30.03.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 30.03.2021 Typ Doručené
Plná moc 30.03.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 30.03.2021 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 09.04.2021 Typ Odoslané
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 12.04.2021 Typ Platba
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 13.04.2021 Typ Odoslané
EP 2664597
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 13.04.2021 Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku