Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2903629
(11)  Číslo patentu  32379 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12885969.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.10.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2903629 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.07.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.08.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.01.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61P 1/00  A61K 38/20  A61K 39/395  A61P 1/04  A61P 1/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2012/058574 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/055073 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Philogen S.p.A.; La Lizza 7, 531 00 Siena; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  NERI, Giovanni; Loc. Bellaria 35, I-53018 Sovicille (SI); IT;
SCHWAGER, Kathrin; Stauffacherstrasse 35, CH-8004 Zurich; CH;
RUZEK, Melanie; Pfizer Inc 200 Cambridge Park Drive, Cambridge, MA 02140; US;
O'HARA, Denise; 1 Burtt Road, Andover, MA 01810; US;
CHEN, Jianqing; 1 Burtt Road, Andover, MA 01810; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  TOMEŠ – Patentová a známková kancelária, s. r. o.; Koprivnická 36, Bratislava-Dúbravka 
(54)  Názov  Konjugát protilátky na použitie pri liečbe zápalového ochorenia čriev 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  03.10.2023 
   Maximálna platnosť do  03.10.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.01.2020 1/2020 SC4A
 
EP 2903629
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.10.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2903629
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 18.07.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 22.09.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 17.09.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 19.09.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2903629
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.10.2019 Typ Doručené
Opis 03.10.2019 Typ Doručené
Plná moc 03.10.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 03.10.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.10.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.12.2019 Typ Odoslané
EP 2903629
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku