Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2893050
(11)  Číslo patentu  31121 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12884014.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.12.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2893050 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.03.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20120097807 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.09.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  KR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.07.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C22C 38/00  C21D 8/00  C21D 9/46  C23C 2/04  B21B 1/28  B32B 15/01  C21D 6/00  C21D 8/02  B21C 47/02  B21B 1/26  C23C 2/02  C23C 2/06  C22C 38/02  C22C 38/04  C22C 38/06  C22C 38/14  C22C 38/60  C23C 30/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/KR2012/011473 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/038759 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  POSCO Co., Ltd; 6261, Donghaean-ro, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do 37859; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KWAK, Jai-Hyun; c/o Gwangyang Iron&Steel Works 700 Geumho-dong, Gwangyang-si Jeollanam-do 545-711; KR;
LEE, Kyoo-Young; c/o Gwangyang Iron&Steel Works 700 Geumho-dong, Gwangyang-si Jeollanam-do 545-711; KR;
CHIN, Kwang-Geun; c/o Gwangyang Iron&Steel Works 700 Geumho-dong, Gwangyang-si Jeollanam-do 545-711; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Plech z ľahkej feritickej ocele s vysokou pevnosťou, s vynikajúcou hutnosťou a ťažnosťou a spôsob výroby tohto plechu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.12.2023 
   Maximálna platnosť do  26.12.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2019 9/2019 SC4A
2 Zmeny mien 10.11.2022 21/2022 TC4A
3 Prevody a prechody práv na európske patenty 21.12.2022 24/2022 PC4A
 
EP 2893050
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.06.2019 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 21.11.2022 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2893050
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 13.11.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 09.12.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 22.10.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 03.10.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2893050
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 05.06.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 05.06.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 05.06.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.06.2019 Typ Platba
Doplnenie materiálov 21.06.2019 Typ Doručené
Plná moc 21.06.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 21.06.2019 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 22.07.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 16.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 16.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 16.09.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 16.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 16.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 16.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 19.09.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 19.09.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zápise zmeny 13.10.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 15.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 15.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 15.11.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 24.11.2022 Typ Odoslané
EP 2893050
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 13.10.2022 POSCO Holdings Inc. Posco
2 Prevod majiteľa 24.11.2022 POSCO Co., Ltd POSCO Holdings Inc.
3 Ukončenie zastupovania 24.11.2022 PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku