Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2862092
(11)  Číslo patentu  30824 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12878930.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.11.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2862092 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.03.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201213524882 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.06.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.04.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.08.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G06F 9/30  G06F 9/38  G06F 9/46   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2012/056733 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/186603 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  International Business Machines Corporation; New Orchard Road, Armonk, New York 10504; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GREINER, Dan; IBM Corporation SVL/090/F374 555 Bailey Avenue, San Jose, California 95141; US;
JACOBI, Christian; IBM Corporation Bldg. 706/D10 2455 South Road, Poughkeepsie, New York 12601; US;
SLEGEL, Timothy; IBM Corporation MS P310 2455 South Road, Poughkeepsie, New York 12601; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Ukladanie/obnovovanie vybraných registrov pri transakčnom spracovaní 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.11.2023 
   Maximálna platnosť do  26.11.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.08.2019 8/2019 SC4A
 
EP 2862092
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.04.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2862092
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 25.11.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 11.11.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 16.11.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 15.11.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2862092
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.04.2019 Typ Doručené
Opis 12.04.2019 Typ Doručené
Plná moc 12.04.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 12.04.2019 Typ Doručené
Výkresy 12.04.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.04.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.06.2019 Typ Odoslané
EP 2862092
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku