Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2797918
(11)  Číslo patentu  27143 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12863599.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.12.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2797918 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.11.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PCT/CN2011/002224 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.12.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  WO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.11.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.08.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 471/04  A61K 31/407  A61P 35/00  A61P 31/18  A61P 13/12  A61P 3/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CN2012/086357 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/097601 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AbbVie Inc.; 1 North Waukegan Road, North Chicago, IL 60064; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WANG Le; 338 East Colonial Drive, Vernon Hills, Illinois 60061; US;
PRATT John K.; 8210 61st Avenue, Kenosha, Wisconsin 53142; US;
MCDANIEL Keith F.; 26029 W. Laurel Court, Wauconda, Illinois 60084; US;
DAI Yujia; 1557 Camden Drive, Gurnee, Illinois 60031; US;
FIDANZE Steven D.; 320 Rock Hall Circle, Grayslake, Illinois 60030; US;
HASVOLD Lisa; 552 Shakespeare Drive, Grayslake, Illinois 60030; US;
HOLMS James H.; 1280 Viola Lane, Volo, IL 60073; US;
KATI Warren M.; 152 Knobb Hill Lane, Gurnee, Illinois 60031; US;
LIU Dachun; 1276 Georgetown Way, Vernon Hills, Illinois 60061; US;
MANTEI Robert A.; 4203 W. Carolyn Court, Franklin, Wisconsin 53132; US;
MCCLELLAN William J; 1212 N Sheridan Road, Waukegan, Illinois 60085; US;
SHEPPARD George S.; 807 Locust Road, Wilmette, Illinois 60091; US;
WADA Carol K.; 714 Madison Street, Evanston, Illinois 60202; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Inhibítory bromodomény 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  11.12.2023 
   Maximálna platnosť do  11.12.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.08.2018 8/2018 SC4A
 
EP 2797918
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 03.04.2018 162,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2797918
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 23.03.2018 232,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 27.11.2018 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 22.11.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 25.11.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 15.11.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.11.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2797918
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 29.03.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 29.03.2018 Typ Doručené
Plná moc 29.03.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 29.03.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 05.04.2018 Typ Platba
oznámenie o zápise zmeny 25.06.2018 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.07.2018 Typ Odoslané
EP 2797918
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy pôvodcu 25.06.2018 HASVOLD Lisa SHEPPARD George S.
KATI Warren M. HOLMS James H.
LIU Dachun KATI Warren M.
MANTEI Robert A. FIDANZE Steven D.
MCCLELLAN William J LIU Dachun
SHEPPARD George S. WADA Carol K.
WADA Carol K. WANG Le
WANG Le MCDANIEL Keith F.
PRATT John K. MCCLELLAN William J
MCDANIEL Keith F. MANTEI Robert A.
DAI Yujia HASVOLD Lisa
FIDANZE Steven D. PRATT John K.
HOLMS James H. DAI Yujia
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku