Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2799311
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12861841.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.11.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2799311 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.07.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2011289081 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.12.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.11.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B62D 25/04  B62D 25/06  B62D 27/02  B60R 13/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  JP2012079347 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2013099456 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Honda Motor Co., Ltd.; 1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  NAGAI, Shigeyuki; c/o HONDA R&D CO. LTD. 4-1 Chuo 1-chome, Wako-shi Saitama 351-0193; JP;
KITAYAMA, Kenichi; c/o HONDA R&D CO. LTD. 4-1 Chuo 1-chome, Wako-shi Saitama 351-0193; JP;
WATANABE, Yasunori; c/o HONDA R&D CO. LTD. 4-1 Chuo 1-chome, Wako-shi Saitama 351-0193; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2799311
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2799311
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
EP 2799311
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku