Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2797927
(11)  Číslo patentu  32581 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12861811.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.12.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2797927 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.09.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20110146818 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.12.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  KR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.11.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.01.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 495/04  A61K 31/519  A61P 35/00  C07D 519/00  A61K 45/06  A61K 31/5377   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/KR2012/011571 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/100632 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Hanmi Pharm. Co., Ltd.; 214 Muha-ro Paltan-myeon Hwaseong-si, Gyeonggi-do 445-910; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BAE, In Hwan; World Merdian Apt. 104-703 Jinan-dong, Hwaseong-si Gyeonggi-do 445-718; KR;
SON, Jung Beom; 201-ho 40-3 Dongtanbansong 1-gil, Hwaseong-si Gyeonggi-do 445-160; KR;
HAN, Sang Mi; Neulpuren Dongah Apt. 103-1907 Myeonmok-4-dong Jungrang-gu, Seoul 131-759; KR;
KWAK, Eun Joo; 1310, 11, Dongtanjiseong-ro,, Hwaseong-si, Gyeonggi-do 445-160; KR;
KIM, Ho Seok; Seokjin Paaran Officetel 805-ho 31-6 Seokwoo-dong, Hwaseong-si Gyeonggi-do 445-170; KR;
SONG, Ji Young; Dongseung Heights 202-ho 165-1 Seokchon-dong Songpa-gu, Seoul 138-844; KR;
BYUN, Eun Young; Woonam Firstvill Regent 101-301 728 Deokpoong-dong, Hanam-si Gyeonggi-do 465-010; KR;
JUN, Seung Ah; Daan Villa 401-ho 16-172 Dongdaesin-dong 1-ga Seo-gu, Busan 602-807; KR;
AHN, Young Gil; Prugio Grangbl 113-1204 542 Baekhyeon-dong Bundang-gu, Seongnam-si Gyeonggi-do 463-420; KR;
SUH, Kwee Hyun; 225-502 24, Dongsuwon-ro 145beon-gil Gwonseon-gu, Suwon-si Gyeonggi-do 441-390; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Tieno[3,2-d]pyrimidínové deriváty majúce inhibičnú aktivitu na proteínové kinázy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  27.12.2020 
   Maximálna platnosť do  27.12.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.01.2020 01/2020 SC4A
 
EP 2797927
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 04.12.2019 8 149,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2797927
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.11.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 31.10.2019 Typ Doručené
2a Opis 31.10.2019 Typ Doručené
2b Plná moc 31.10.2019 Typ Doručené
2c Sprievodný list 31.10.2019 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.12.2019 Typ Odoslané
EP 2797927
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku