Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2797927
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12861811.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.12.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2797927 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.09.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20110146818 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.12.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  KR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.11.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 495/04  A61K 31/519  A61P 35/00  C07D 519/00  A61K 45/06  A61K 31/5377   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  KR2012011571 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2013100632 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Hanmi Pharm. Co., Ltd.; 214 Muha-ro Paltan-myeon Hwaseong-si, Gyeonggi-do 445-910; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BAE, In Hwan; World Merdian Apt. 104-703 Jinan-dong, Hwaseong-si Gyeonggi-do 445-718; KR;
SON, Jung Beom; 201-ho 40-3 Dongtanbansong 1-gil, Hwaseong-si Gyeonggi-do 445-160; KR;
HAN, Sang Mi; Neulpuren Dongah Apt. 103-1907 Myeonmok-4-dong Jungrang-gu, Seoul 131-759; KR;
KWAK, Eun Joo; 1310, 11, Dongtanjiseong-ro,, Hwaseong-si, Gyeonggi-do 445-160; KR;
KIM, Ho Seok; Seokjin Paaran Officetel 805-ho 31-6 Seokwoo-dong, Hwaseong-si Gyeonggi-do 445-170; KR;
SONG, Ji Young; Dongseung Heights 202-ho 165-1 Seokchon-dong Songpa-gu, Seoul 138-844; KR;
BYUN, Eun Young; Woonam Firstvill Regent 101-301 728 Deokpoong-dong, Hanam-si Gyeonggi-do 465-010; KR;
JUN, Seung Ah; Daan Villa 401-ho 16-172 Dongdaesin-dong 1-ga Seo-gu, Busan 602-807; KR;
AHN, Young Gil; Prugio Grangbl 113-1204 542 Baekhyeon-dong Bundang-gu, Seongnam-si Gyeonggi-do 463-420; KR;
SUH, Kwee Hyun; 225-502 24, Dongsuwon-ro 145beon-gil Gwonseon-gu, Suwon-si Gyeonggi-do 441-390; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2797927
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2797927
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.11.2019 Typ Platba
EP 2797927
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku