Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2796460
(11)  Číslo patentu  28655 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12859120.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.12.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2796460 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.07.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201110434071 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.12.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CN 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.10.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 487/04  C07D 209/52  C07D 403/04  C07D 221/04  C07D 209/44  C07D 217/06  A61K 31/519  A61P 37/06  A61P 37/00  A61P 17/00  A61P 37/08  A61P 31/12  A61P 3/10  A61P 25/28  A61P 27/02  A61P 7/00  A61P 35/00  A61P 25/00  A61P 19/02  A61P 29/00  A61P 17/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CN2012/086922 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/091539 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd.; No. 7 Kunlunshan Road Economic and Technological Development Zone Lianyungang, Jiangsu 222047; CN;
Shanghai Hengrui Pharmaceutical Co. Ltd.; 279 Wenjing Road Minhang District, Shanghai 200245; CN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ZHANG, Xuejun; 279 Wenjing Road, Minhang District,, Shanghai 200245; CN;
DONG, Qing; No.279 Wenjing Road Minhang District, Shanghai 200245; CN;
LIU, Bonian; No.279 Wenjing Road Minhang District, Shanghai 200245; CN;
ZHU, Yaoping; 279 Wenjing Road, Minhang District,, Shanghai 200245; CN;
LI, Xiaotao; No.279 Wenjing Road Minhang District, Shanghai 200245; CN;
LAN, Jiong; No.279 Wenjing Road Minhang District, Shanghai 200245; CN 
(74)  Zástupca (-ovia)  INPARTNERS GROUP, Záthurecká Romana, JUDr.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(54)  Názov  Pyrolový šesťčlenný heteroarylový kruhový derivát, spôsob jeho prípravy a jeho liečebné využitia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  19.12.2022 
   Maximálna platnosť do  19.12.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2019 02/2019 SC4A
 
EP 2796460
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 29.11.2018 7 132,50 EUR
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 28.11.2019 8 149,00 EUR
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.11.2020 9 165,50 EUR
4 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 24.11.2021 10 199,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2796460
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.09.2018 Typ Doručené
1a Sprievodný list 17.09.2018 Typ Doručené
1b Opis 17.09.2018 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 15.10.2018 Typ Odoslané
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.10.2018 Typ Platba
4 formálne nedostatky podania prekladu EP 27.11.2018 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 08.12.2018 Typ Doručené
5a Plná moc 08.12.2018 Typ Doručené
5b Plná moc 08.12.2018 Typ Doručené
6 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.12.2018 Typ Odoslané
EP 2796460
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku