Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2796187
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12858729.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.02.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2796187 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201110445886 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.12.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CN 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.10.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01D 67/00  B01D 71/26  C08J 9/00  C08J 9/28  H01M 10/0525  H01M 2/14  H01M 2/16   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  CN2012071137 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2013091297 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Tianjin DG Membrane Co., Ltd.; Li, Xin 3rd Road 3rd Street Jiuyuan industrial Park Baodi District, Tianjin 301802; CN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LI, Xin; 3rd Road 3rd Street Jiuyuan industrial Park Baodi District, Tianjin 301802; CN;
LI, Jianhua; 3rd Road 3rd Street Jiuyuan industrial Park Baodi District, Tianjin 301802; CN;
JIAO, Yongjun; 3rd Road 3rd Street Jiuyuan industrial Park Baodi District, Tianjin 301802; CN;
LI, Long; 3rd Road 3rd Street Jiuyuan industrial Park Baodi District, Tianjin 301802; CN;
CHEN, Wei; Li, Xin 3rd Road 3rd Street Jiuyuan industrial Park Baodi District, Tianjin 301802; CN;
DENG, Xinjian; 3rd Road 3rd Street Jiuyuan industrial Park Baodi District, Tianjin 301802; CN 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2796187
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2796187
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2796187
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2796187
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku