Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2788472
(11)  Číslo patentu  30453 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12856068.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.12.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2788472 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.02.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161567479 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.12.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.10.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.07.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 5/0735  C12N 5/079  A61L 27/38  A61K 35/12  A61K 9/00  A61K 35/00  A61K 45/06  A61K 35/30   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2012/068305 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/086236 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Astellas Institute for Regenerative Medicine; 33 Locke Drive, Marlborough, MA 01752; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MCCABE, Kathryn, L.; 11 Piccadilly Way, Westborough Massachusetts 01581; US;
LU, Shi-Jiang; 22 Vega Drive, Shrewsbury Massachusetts 01545; US;
LANZA, Robert; 35 South Meadow Road, Clinton Massachusetts 01510; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Spôsob riadenej diferenciácie na produkciu korneálnych endotelových buniek 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.12.2023 
   Maximálna platnosť do  06.12.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.07.2019 7/2019 SC4A
 
EP 2788472
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.03.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2788472
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.11.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.11.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.11.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.11.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2788472
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.03.2019 Typ Doručené
Opis 19.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 19.03.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 19.03.2019 Typ Doručené
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.03.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 22.03.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 22.03.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.03.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.05.2019 Typ Odoslané
EP 2788472
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku