Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2786975
(11)  Číslo patentu  30527 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12854330.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.11.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2786975 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.01.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2011263870 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  01.12.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.10.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.07.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C04B 35/06  B22D 11/10  B22D 41/54  B22D 11/11  B22D 41/50  B22D 41/58   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/JP2012/081101 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/081113 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Krosakiharima Corporation; 1-1, Higashihama-machi Yahatanishi-ku Kitakyushu-shi, Fukuoka 806-8586; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MORIKAWA, Katsumi; c/o KROSAKIHARIMA CORPORATION 1-1 Higashihama-machi, Yahatanishi-ku,, Kitakyushu-shi, Fukuoka 806-8586; JP;
SASAKI, Akinari; c/o KROSAKIHARIMA CORPORATION 1-1 Higashihama-machi, Yahatanishi-ku,, Kitakyushu-shi, Fukuoka 806-8586; JP;
YOSHITSUGU, Naomi; c/o KROSAKIHARIMA CORPORATION 1-1 Higashihama-machi, Yahatanishi-ku,, Kitakyushu-shi, Fukuoka 806-8586; JP;
LI Ling; c/o KROSAKIHARIMA CORPORATION 1-1 Higashihama-machi, Yahatanishi-ku,, Kitakyushu-shi, Fukuoka 806-8586; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť; Hybešova 40, Bratislava 
(54)  Názov  Žiaruvzdorný produkt a odlievacia dýza 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  30.11.2023 
   Maximálna platnosť do  30.11.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.07.2019 7/2019 SC4A
 
EP 2786975
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.03.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2786975
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 27.11.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 16.11.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 16.11.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 15.11.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2786975
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.03.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 28.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 28.03.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 28.03.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 28.03.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.04.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 30.05.2019 Typ Odoslané
EP 2786975
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku