Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2811010
(11)  Číslo patentu  24667 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12850953.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  31.01.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2811010 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.04.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20110122596 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.11.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  KR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.12.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.12.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C11D 3/20  C11D 1/02  C11D 3/00  C11D 11/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/KR2012/000759 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/077497 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KD Finechem Co., Ltd.; 3F, 135, Hasinbeonyeong-ro, Saha-gu, Busan 49432; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PARK Jae Yoon; 111-406 Hanbomido Mansion, 511, Daechi-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-837; KR;
JO Chang Yeol; 103-1902 Daewoo Apt., 1552 Dadae-dong, Saha-gu, Busan 604-050; KR;
LEE Hong Ki; 103-801 Gunyoung Casvill Apt., Hyeonhwa-ri, Anjung-eup, Pyeongtaek City, Gyeonggi-do 451-885; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Kvapalný prípravok na čistenie skiel vozidiel obsahujúci aniónový surfaktant a kyselinu vínnu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  31.01.2022 
   Maximálna platnosť do  31.01.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.12.2017 12/2017 SC4A
2 Zmeny mien 13.10.2021 19/2021 TC4A
 
EP 2811010
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 30.01.2018 7 132,50 EUR
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 28.01.2019 8 149,00 EUR
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.01.2020 9 165,50 EUR
4 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 24.12.2020 10 199,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2811010
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.06.2017 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.06.2017 Typ Doručené
2a Sprievodný list 23.06.2017 Typ Doručené
2b Plná moc 23.06.2017 Typ Doručené
2c Opis 23.06.2017 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.11.2017 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 16.09.2021 Typ Doručené
4a Príloha inde neuvedená 16.09.2021 Typ Doručené
4b Plná moc 16.09.2021 Typ Doručené
4c Sprievodný list 16.09.2021 Typ Doručené
5 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 16.09.2021 Typ Doručené
6 oznámenie o zápise zmeny 29.09.2021 Typ Odoslané
EP 2811010
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 29.09.2021 KD Finechem Co., Ltd. Kukdong Jeyen Company Limited
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku