Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2777281
(11)  Číslo patentu  27258 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12848184.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.11.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2777281 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  28.02.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201113291015 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.11.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.09.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 19/70  H04N 19/13  H04N 19/159  H04N 19/176  H04N 19/44   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/JP2012/007139 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/069273 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Huawei Technologies Co., Ltd.; Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 518129; CN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MISRA, Kiran; c/o SHARP LABORATORIES OF AMERICA, INC., 5750 Northwest Pacific Rim Bouldevard, Camas, Washington 98607; US;
SEGALL, Christopher A.; c/o SHARP LABORATORIES OF AMERICA, INC., 5750 Northwest Pacific Rim Bouldevard, Camas, Washington 98607; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Video dekodér s vylepšeným CABAC dekódovaním 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.11.2022 
   Maximálna platnosť do  07.11.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2018 09/2018 SC4A
 
EP 2777281
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 08.10.2018 7 132,50 EUR
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 10.10.2019 8 149,00 EUR
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.10.2020 9 165,50 EUR
4 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 13.10.2021 10 199,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2777281
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.05.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.05.2018 Typ Doručené
2a Sprievodný list 16.05.2018 Typ Doručené
2b Plná moc 16.05.2018 Typ Doručené
2c Opis 16.05.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.08.2018 Typ Odoslané
EP 2777281
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku