Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2739153
(11)  Číslo patentu  29210 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12846720.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.07.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2739153 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161513361 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.07.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.06.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01N 47/28  A61K 31/17  A61P 35/00  A61K 31/4166  A61K 31/4184   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2012/048471 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/066440 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Medivation Prostate Therapeutics LLC; 525 Market Street 36th Floor, San Francisco, CA 94105; US;
The Regents of the University of Colorado, a body corporate; 1800 Grant Street, 8th Floor, Denver, CO 80203; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PROTTER, Andrew A.; c/o Medivation Prostate Therapeutics LLC 201 Spear Street, San Francisco, California 94105; US;
RICHER, Jennifer; c/o Technology Transfer Office University of CO 12635 E. Montview Blvd. Suite 350, Aurora, Colorado 80045; US;
COCHRANE, Dawn; c/o Technology Transfer Office University of CO 12635 E. Montview Blvd. Suite 350, Aurora, Colorado 80045; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Liečba rakoviny prsníka 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  27.07.2023 
   Maximálna platnosť do  27.07.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2019 4/2019 SC4A
 
EP 2739153
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.11.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2739153
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 25.06.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 19.06.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.06.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 27.06.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2739153
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.11.2018 Typ Doručené
Opis 14.11.2018 Typ Doručené
Plná moc 14.11.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 14.11.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.11.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.02.2019 Typ Odoslané
EP 2739153
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku