Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2774375
(11)  Číslo patentu  35827 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12845839.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.11.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2774375 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.10.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161555703 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.11.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.09.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.01.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 19/52   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FI2012/051070 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/064749 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Nokia Technologies Oy; Karakaari 7, 02610 Espoo; FI 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BICI, Mehmet Oguz; Tammelan puistokatu 1-3 D 46, 33500 Tampere; FI;
LAINEMA, Jani; Kisakentänkatu 12 B 6, 33230 Tampere; FI;
UGUR, Kemal; Lapintie 6D 25, 33100 Tampere; FI 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(54)  Názov  Spôsob a prístroj na kódovanie videa 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.11.2022 
   Maximálna platnosť do  02.11.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.01.2021 01/2021 SC4A
 
EP 2774375
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.11.2020 9 165,50 EUR
2 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 13.10.2021 10 199,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2774375
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.11.2020 Typ Doručené
1a Sprievodný list 30.11.2020 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 30.11.2020 Typ Doručené
1c Opis 30.11.2020 Typ Doručené
1d Plná moc 30.11.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.12.2020 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.12.2020 Typ Odoslané
EP 2774375
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku