Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2763981
(11)  Číslo patentu  33789 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12838558.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.10.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2763981 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.01.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20110101422 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.10.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  KR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.08.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.06.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 401/12  A61K 31/517  C07D 239/94   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/KR2012/008077 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/051883 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Hanmi Science Co., Ltd.; 550 Dongtangiheung-ro, Dongtan-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do 445-813; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BANG, Keuk Chan; Mansu Jugong Apt. 1104-1203 Mansu-2-dong Namdong-gu, Incheon 405-744; KR;
MOON, Young Ho; HwanggolmaeulJugong Apt. 146-1203 Youngtong-dong Youngtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do 443-740; KR;
CHANG, Young Kil; Lake Palace 121-1301 44 Jamsil-dong Songpa-gu, Seoul 138-220; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Spôsob prípravy hydrochloridu 1-(4-(4-(3,4-dichlór-2-fluórfenylamino)-7-metoxychinazolín-6-yloxy)piperidin-1-yl)-prop-2-én-1-ónu a medziprodukty použité počas spôsobu prípravy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  05.10.2023 
   Maximálna platnosť do  05.10.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.06.2020 6/2020 SC4A
 
EP 2763981
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.03.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2763981
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.09.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 20.09.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 20.09.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2763981
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.03.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 17.03.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 17.03.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.03.2020 Typ Platba
Doplnenie materiálov 07.04.2020 Typ Doručené
Plná moc 07.04.2020 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 07.05.2020 Typ Odoslané
EP 2763981
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku