Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2749673
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12837569.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.09.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2749673 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2011216530 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.09.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.07.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C25D 3/46  C25D 7/00  H01H 1/023  H01H 11/04  H01R 13/03  H01R 43/16   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  JP2012074813 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2013047628 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Dowa Metaltech Co., Ltd; 14-1 Sotokanda 4-Chome Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SHINOHARA, Keisuke; 1781-3-205 Nitte, Honjo-shi Saitama 367-0002; JP;
OGATA, Masafumi; 2-7-23-C Shimonodo, Honjo-shi Saitama 367-0063; JP;
MIYAZAWA, Hiroshi; 2-6-4 Ikakko, Honjo-shi Saitama 367-0027; JP;
SUGAWARA, Akira; 1-9-3-205 Imanoura, Iwata-shi Shizuoka 438-0071; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2749673
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2749673
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2749673
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2749673
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku