Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2759582
(11)  Číslo patentu  31120 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12832969.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  31.01.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2759582 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.03.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20110096239 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.09.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  KR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.07.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C09K 5/20  C23F 11/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/KR2012/000753 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/042837 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KD Finechem Co., Ltd.; 3F, 135, Hasinbeonyeong-ro, Saha-gu, Busan 49432; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PARK, Jae Yoon; 111-406, Hanbomido Mansion 511, Daechi-dong Gangnam-gu, Seoul 135-837; KR;
JO, Chang Yeol; 103-1902 Daewoo Apt. 1552 Dadae-dong Saha-gu, Busan 604-050; KR;
CHOI, Dong Yeol; 307-1006 Booyoung 2-cha Apt. Segyo-dong, Pyeongtaek City Gyeonggi-do 450-744; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Kompozície majúce zvýšenú odolnosť voči korózii a pH pufrujúce vlastnosti pre nemrznúce zmesi a chladivá 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  31.01.2022 
   Maximálna platnosť do  31.01.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2019 09/2019 SC4A
2 Zmeny mien 13.10.2021 19/2021 TC4A
 
EP 2759582
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.01.2020 9 165,50 EUR
2 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 24.12.2020 10 199,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2759582
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.06.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.06.2019 Typ Doručené
2a Opis 03.06.2019 Typ Doručené
2b Sprievodný list 03.06.2019 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 24.06.2019 Typ Doručené
3a Plná moc 24.06.2019 Typ Doručené
3b Sprievodný list 24.06.2019 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 19.07.2019 Typ Odoslané
5 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 16.09.2021 Typ Doručené
5a Príloha inde neuvedená 16.09.2021 Typ Doručené
5b Plná moc 16.09.2021 Typ Doručené
5c Sprievodný list 16.09.2021 Typ Doručené
6 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 16.09.2021 Typ Doručené
6a Príloha inde neuvedená 16.09.2021 Typ Doručené
6b Plná moc 16.09.2021 Typ Doručené
6c Sprievodný list 16.09.2021 Typ Doručené
7 oznámenie o zápise zmeny 29.09.2021 Typ Odoslané
EP 2759582
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 29.09.2021 KD Finechem Co., Ltd. Kukdong Jeyen Company Limited
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku