Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2749641
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12829642.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.09.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2749641 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2012091135 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.04.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.07.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/4745  A61K 31/513  A61K 31/7088  A61K 39/395  A61K 48/00  A61P 35/00  A61P 35/02  A61P 35/04  C07K 16/30  C12N 15/09  C12N 15/113  C12N 5/095  C12Q 1/02  C12Q 1/04  G01N 33/15  G01N 33/53  G01N 33/574   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  JP2012072852 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2013035824 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha; 5-1, Ukima 5-chome Kita-ku, Tokyo 115-8543; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  YAMAZAKI, Tatsumi; c/o CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA 1-1 Nihonbashi-Muromachi 2-Chome Chuo-ku, Tokyo 103-8324; JP;
OKABE, Hisafumi; c/o CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA 135 Komakado 1-chome, Gotemba-shi Shizuoka 412-8513; JP;
KOBAYASHI, Shinta; c/o PHARMALOGICALS RESEARCH PTE. LTD. 11 Biopolis Way 05-08/09, Helios 138667; SG;
WATANABE, Takeshi; c/o CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA 135 Komakado 1-chome, Gotemba-shi Shizuoka 412-8513; JP;
MATSUBARA, Koichi; c/o PHARMALOGICALS RESEARCH PTE. LTD. 11 Biopolis Way 05-08/09, Helios 138667; SG;
KATO, Atsuhiko; c/o CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA 135 Komakado 1-chome, Gotemba-shi Shizuoka 412-8513; JP;
SUZUKI, Masami; c/o CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA 135 Komakado 1-chome, Gotemba-shi Shizuoka 412-8513; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2749641
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2749641
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2749641
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2749641
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku