Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2795309
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12821018.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.12.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2795309 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.06.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201207609 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  01.05.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.10.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 29/04  G01N 33/44  G05B 19/418  G01N 29/44   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  16168130.9 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  EP2012076791 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2013093071 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Hexcel Composites Limited; Ickleton Road, Duxford, Cambridgeshire CB22 4QD; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ELLIS, John; Hexcel Composites Limited 5 Petersfield Road, Duxford Cambridgeshire CB22 4SF; GB;
CABALLERO, Andrea; Hexcel Composites Limited Ikcleton Road, Duxford Cambridgeshire CB22 4QD; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  16168130.9 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2795309
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2795309
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
EP 2795309
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku