Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2739298
(11)  Číslo patentu  30061 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12819794.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.08.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2739298 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.10.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201113195931 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  02.08.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.06.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.06.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 38/00  A61K 38/27   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IL2012/050288 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/018098 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  OPKO Biologics Ltd.; 16 Ashlegan Street, Kiryat Gat, 8211804; IL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FARES, Fuad; PO Box 423, 25155 Hourfish Village; IL;
FIMA, Udi Eyal; P.O.B. 238, Dvira 52330; IL 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Dlhodobo pôsobiaci rastový hormón a spôsoby jeho výroby 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.08.2023 
   Maximálna platnosť do  02.08.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.06.2019 6/2019 SC4A
 
EP 2739298
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 11.02.2019 162,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2739298
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 19.07.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 21.07.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 20.07.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 25.07.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2739298
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 11.02.2019 Typ Doručené
Opis 11.02.2019 Typ Doručené
Plná moc 11.02.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 11.02.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 13.02.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.04.2019 Typ Odoslané
EP 2739298
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku