Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2794725
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12815932.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.12.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2794725 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.07.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201213720261 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.12.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.10.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08G 77/442  C08F 283/12  C08F 290/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2012070895 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2013096597 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Johnson & Johnson Vision Care Inc.; 7500 Centurion Parkway, Jacksonville, FL 32256; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ALLI, Azaam; 3489 Advantage Lane, Jacksonville, Florida 32277; US;
VANDERLAAN, Douglas G.; 1453 N. Market Street, Jacksonville, Florida 32206; US;
FORD, James D.; 515 Nassau Court, Orange Park, Florida 32203; US;
JOSLIN, Scott L.; 732 Mill Stream Road, Ponte Vedra Beach, Florida 32082; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2794725
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2794725
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
EP 2794725
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku