Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2731552
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12814795.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.07.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2731552 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.03.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201213549068 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.07.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.05.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61F 2/24   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  3025679; 15200039.4 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2012046916 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2013012801 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Edwards Lifesciences Corporation; One Edwards Way, Irvine, CA 92614; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  YOHANAN, Ziv; Edwards Lifesciences One Edwards Way Legal Department, Irvine, CA 92614; US;
GUROVICH, Nik; Edwards Lifesciences One Edwards Way Legal Department, Irvine, CA 92614; US;
FELSEN, Bella; Edwards Lifesciences One Edwards Way Legal Department, Irvine, CA 92614; US;
PELLED, Itai; Edwards Lifesciences One Edwards Way Legal Department, Irvine, CA 92614; US;
MEIRI, Oded; Edwards Lifesciences One Edwards Way Legal Department, Irvine, CA 92614; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  3025679; 15200039.4 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2731552
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2731552
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
EP 2731552
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku