Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2787968
(11)  Číslo patentu  34399 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12808606.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.12.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2787968 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.03.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161568089 P, 201261625401 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.12.2011, 17.04.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.10.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.08.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/00  A61K 47/32  A61K 31/047  A61K 31/341  A61K 31/717  A61K 9/107   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2012/068603 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/086438 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ALLERGAN, INC.; 2525 Dupont Drive, Irvine, CA 92612; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SIMMONS, Peter A.; 16611 Camille Place, Yorba Linda, California 92886; US;
VEHIGE, Joseph G.; 28386 La Pradera, Laguna Niguel, California 92677; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Efektívne dodanie lipidov do ľudského slzného filmu s použitím emulzného systému citlivého na soľ 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.12.2023 
   Maximálna platnosť do  07.12.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.08.2020 8/2020 SC4A
 
EP 2787968
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.06.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2787968
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.11.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 15.11.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.11.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2787968
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.05.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 29.05.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 29.05.2020 Typ Doručené
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.06.2020 Typ Doručené
Opis 03.06.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 03.06.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.06.2020 Typ Platba
Doplnenie materiálov 09.07.2020 Typ Doručené
Plná moc 09.07.2020 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.07.2020 Typ Odoslané
EP 2787968
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku