Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2788171
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12808303.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.12.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2788171 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.02.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102011120488 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.12.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.10.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61L 27/20  A61L 27/22  A61L 27/38  A61L 27/56  B29C 67/20  C08J 9/26  C08J 9/28   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  EP2012074980 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2013083844 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Stuckensen, Kai; Unterer Dallenbergweg 30, 97082 Würzburg; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  STUCKENSEN, Kai; Unterer Dallenbergweg 30, 97082 Würzburg; DE;
GBURECK, Uwe; Franziska-Streitel-Strasse 7, 97638 Mellrichstadt; DE;
GROLL, Jürgen; Am Sonnenberg 27, 97078 Würzburg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2788171
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2788171
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2788171
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2788171
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku