Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2785416
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12806162.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.11.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2785416 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161564885 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.11.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.10.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61N 5/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  IB2012056867 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2013080175 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Koninklijke Philips N.V.; High Tech Campus 52, 5656 AG Eindhoven; NL;
Washington University in St. Louis; 4921 Parkview Place Campus, St. Louis, Missouri 63110; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BHARAT, Shyam; c/o High Tech Campus 44, NL-5656 AE Eindhoven; NL;
PARIKH, Parag Jitendra; c/o High Tech Campus 44, NL-5656 AE Eindhoven; NL;
ZHU, Mingyao; c/o High Tech Campus 44, NL-5656 AE Eindhoven; NL;
BZDUSEK, Karl Antonin; c/o High Tech Campus 44, NL-5656 AE Eindhoven; NL 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2785416
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2785416
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2785416
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2785416
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku