Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2793578
(11)  Číslo patentu  28664 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12806011.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.12.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2793578 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.06.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  11194855 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.12.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.10.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01N 37/52  C07C 317/42  C07C 323/36  C07C 323/44  C07C 323/63   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2012/075269 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/092350 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bayer CropScience Aktiengesellschaft; Alfred-Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KÖHLER, Adeline; Heimchenweg 9, 40764 Langenfeld; DE;
ALIG, Bernd; Im Rothsiefen 7, 53639 Königswinter; DE;
BECKER, Angela; Hoffeldstr. 86, 40235 Düsseldorf; DE;
VOERSTE, Arnd; Mozartstr. 3-5, 50674 Köln; DE;
GÖRGENS, Ulrich; Fester Str. 37, 40882 Ratingen; DE;
FISCHER, Reiner; Nelly-Sachs-Str. 23, 40789 Monheim; DE;
MORADI, Wahed, Ahmed; Maria-Merian-Str. 7, 40789 Monheim; DE;
CEREZO-GALVEZ, Silvia; Pestalozzistr. 39a, 40764 Langenfeld; DE;
HAHN, Julia; Kölner Landstr. 146, 40591 Düsseldorf; DE;
ILG, Kerstin; Neusser Wall 32, 50670 Köln; DE;
SCHWARZ, Hans-Georg; Auf dem Beerenkamp 82b, 46282 Dorsten; DE;
GOMIBUCHI, Takuya; 1512 Takezono 1-8-2, Tsukuba-shi Ibaraki 305-0032; JP;
ITO, Masahito; 4-3-27 Kamikashiwada, Ushiku-shi Ibaraki 300-1232; JP;
YAMAZAKI, Daiei; 3-8-23 Iwabatake, Hofu-shi Yamaguchi 747-0001; JP;
SHIBUYA, Katsuhiko; 6-14-4 Midori, Shimotsuke-shi Tochigi 329-0433; JP;
SHIMOJO, Eiichi; Puremiamukohtochiyoda 201-gou 8-8 Chiyodaminami-cho, Kawachinagano-shi Osaka 586-0018; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  N-arylamidínom substituované trifluóretylsulfidové deriváty ako akaricídy a insekticídy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.12.2022 
   Maximálna platnosť do  12.12.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2019 02/2019 SC4A
 
EP 2793578
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 29.11.2018 7 132,50 EUR
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 28.11.2019 8 149,00 EUR
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 24.11.2020 9 165,50 EUR
4 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 24.11.2021 10 199,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2793578
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.09.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.09.2018 Typ Doručené
2a Sprievodný list 04.09.2018 Typ Doručené
2b Plná moc 04.09.2018 Typ Doručené
2c Opis 04.09.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.12.2018 Typ Odoslané
EP 2793578
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 14.12.2018 Bayer CropScience Aktiengesellschaft Bayer CropScience AG
Bayer Intellectual Property GmbH
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku