Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2785374
(11)  Číslo patentu  30729 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12805843.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.11.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2785374 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.01.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161564877 P, 201261694957 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.11.2011, 30.08.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.10.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.08.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 39/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2012/067123 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/082317 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc.; 3239 Satellite Boulevard, Bldg. 500, Duluth, GA 30096; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BUBLOT, Michel; 3 rue Favre Garin, 69630 Chaponost; FR;
MEBATSION, Teshome; 2670 Bent Tree Lane, Watkinsville, GA 30677; US;
PRITCHARD, Joyce; 3804 Princeton Court, Gainesville, GA 30504; US;
LINZ, Perry; 2286 Cotton Gin Row, Jefferson, GA 30549; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Rekombinantné vektory Gallid herpesvírusu 3 (MDV sérotyp 2) exprimujúce antigény vtáčích patogénov a ich použitie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  29.11.2023 
   Maximálna platnosť do  29.11.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.08.2019 8/2019 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 07.12.2022 23/2022 PC4A
 
EP 2785374
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.04.2019 58,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.11.2022 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 18.11.2022 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2785374
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 31.10.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 02.11.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 25.11.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 21.11.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2785374
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.04.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 02.04.2019 Typ Doručené
Plná moc 02.04.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 02.04.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.04.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 19.06.2019 Typ Odoslané
Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 15.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 15.11.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 15.11.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 15.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 15.11.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prechodu 15.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 15.11.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 15.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 15.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 16.11.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 16.11.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu zmeneného EP 23.11.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 23.11.2022 Typ Odoslané
EP 2785374
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 23.11.2022 Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc. Merial, Inc.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku