Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2726613
(11)  Číslo patentu  29095 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12804876.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.06.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2726613 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  11172235, 201213535454 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.06.2011, 28.06.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.05.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 15/113  A61K 31/713   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2012/044505 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/003520 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.; 225 South Lake Avenue Suite 1050, Pasadena, CA 91101; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CHIN, Daniel; 9 Holly Court, Bloomfield, NJ 07003; US;
DECKERT, Jochen; Oberhacken 12, D-95326 Kulmbach; DE;
HOSSBACH, Markus; Ernteweg 40, D-95326 Kulmbach; DE;
JOHN, Matthias; Kapellenstrasse 12, D-96103 Hallstadt; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK 
(54)  Názov  Zlúčenina a spôsoby inhibovania expresie génu vírusu hepatitídy B 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  28.06.2023 
   Maximálna platnosť do  28.06.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2019 3/2019 SC4A
 
EP 2726613
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.11.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2726613
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 30.05.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.05.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 13.05.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 13.05.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2726613
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.11.2018 Typ Doručené
Opis 07.11.2018 Typ Doručené
Plná moc 07.11.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 07.11.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.11.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 31.01.2019 Typ Odoslané
EP 2726613
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku