Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2735250
(11)  Číslo patentu  32470 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12804352.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.06.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2735250 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.08.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20110064652 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.06.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  KR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.05.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.01.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A47C 21/04  A61F 7/00  A61H 15/02  A47C 20/02  A61H 15/00  A47C 7/74  A47C 17/58  A61N 1/40   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/KR2012/004609 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/002498 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ceragem Co., Ltd.; 177-14 Osaekdang-ri, Seonggeo-eup Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do 331-831; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PARK, Ji Hoon; 105-1202 Misozium Apt. Guseong-dong Dongnam-gu, Cheonan-si Chungcheongnam-do 330-746; KR;
LEE, Hea Sung; 401 Hanseong Bldg. 79-24 Dujeong-dong Seobuk-gu, Cheonan-si Chungcheongnam-do 331-210; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Prístroj posuvného typu na termo-terapeutické ošetrenie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  11.06.2021 
   Maximálna platnosť do  11.06.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.01.2020 01/2020 SC4A
 
EP 2735250
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 05.06.2020 9 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2735250
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Doplnenie materiálov 25.10.2019 Typ Doručené
1a Plná moc 25.10.2019 Typ Doručené
1b Sprievodný list 25.10.2019 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.10.2019 Typ Platba
3 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.10.2019 Typ Doručené
3a Opis 23.10.2019 Typ Doručené
3b Sprievodný list 23.10.2019 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.11.2019 Typ Odoslané
EP 2735250
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku