Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2725797
(11)  Číslo patentu  29791 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12802275.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.06.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2725797 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2011139961, 2011215476 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.06.2011, 29.09.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP, JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.04.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 19/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/JP2012/066082 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/176910 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Huawei Technologies Co., Ltd.; Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 518129; CN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  YAMAZAKI, Takanori; c/o Sharp Kabushiki Kaisha 22-22 Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka-shi, Osaka 545-8522; JP;
IKAI, Tomohiro; c/o Sharp Kabushiki Kaisha 22-22 Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka-shi, Osaka 545-8522; JP;
YAMAMOTO, Tomoyuki; c/o Sharp Kabushiki Kaisha 22-22 Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka-shi, Osaka 545-8522; JP;
YASUGI, Yukinobu; c/o Sharp Kabushiki Kaisha 22-22 Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka-shi, Osaka 545-8522; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Ofsetové dekódovacie zariadenie, ofsetové kódovacie zariadenie, obrázkové filtračné zariadenie a dátová štruktúra 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.06.2023 
   Maximálna platnosť do  22.06.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 5/2019 SC4A
 
EP 2725797
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 24.01.2019 162,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2725797
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 23.05.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.05.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 13.05.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 13.05.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2725797
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 22.01.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 22.01.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.01.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 22.01.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 25.01.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.04.2019 Typ Odoslané
EP 2725797
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku