Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2795737
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12799559.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.12.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2795737 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.03.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PCT/IB2011/003314 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.12.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  WO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.10.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01R 13/52  H01R 13/629   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  EP2012074984 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2013092278 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Delphi International Operations Luxembourg S.à.r.l.; Avenue de Luxembourg, 4940 Bascharage; LU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SCHULZ, Claudia; Laurentiusstrasse 31, 90451 Nuernberg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2795737
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2795737
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
EP 2795737
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku