Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2782647
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12799399.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.11.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2782647 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201113300989 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.11.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.10.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A63B 24/00  A63B 43/00  A63B 43/06  A63B 71/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2012066061 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2013078202 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  NIKE Innovate C.V.; One Bowerman Drive, Beaverton, OR 97005-6453; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HOMSI, Kristopher; c/o NIKE, Inc. One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon 97005; US;
MALHOTRA, Vikram; c/o NIKE, Inc. One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon 97005; US;
SCHMITT, Michael E.; c/o NIKE, Inc. One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon 97005; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2782647
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2782647
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2782647
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2782647
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku