Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2635588
(11)  Číslo patentu  19361 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12798525.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.11.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2635588 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.06.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161560654 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.11.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.09.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.01.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 491/052  A61K 31/4188   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2012/065681 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/075029 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Gilead Pharmasset LLC; 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 94404; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BACON Elizabeth M.; 1218 Floribunda Avenue, Apt. 8, Burlingame, California 94010; US;
COTTELL Jeromy J.; 701 Baltic Circle 719, Redwood City, California 94065; US;
KATANA Ashley Anne; 2201 Bridgepoint Parkway 205, San Mateo, California 94404; US;
KATO Darryl; 223 Connecticut Street, San Francisco, California 94107; US;
KRYGOWSKI Evan S.; 2231 California Street, NW 507, Washington, District of Columbia 20008; US;
LINK John O.; 74 Prospect Avenue, San Francisco, California 94110; US;
TAYLOR James; 100 State Street, San Mateo, California 94401; US;
TRAN Chinh Viet; 10322 Baron Drive, San Diego, California 92126; US;
TREJO MARTIN Teresa Alejandra; 32772 S. Artistry Loop, Union City, California 94587; US;
YANG Zheng-Yu; 338 El Carmelo Avenue, Palo Alto, California 94306; US;
ZIPFEL Sheila; 22 N. San Mateo Drive, Apt. 205, San Mateo, California 94401; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Kondenzované imidazolylimidazoly ako antivírusové zlúčeniny 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  16.11.2022 
   Maximálna platnosť do  16.11.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.01.2016 01/2016 SC4A
 
EP 2635588
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 02.11.2015 4 82,50 EUR
2 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 02.11.2016 5 99,50 EUR
3 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 02.11.2017 6 116,00 EUR
4 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 02.11.2018 7 132,50 EUR
5 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 31.10.2019 8 149,00 EUR
6 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.10.2020 9 165,50 EUR
7 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 13.10.2021 10 199,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2635588
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.09.2015 Typ Doručené
1a Plná moc 02.09.2015 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.09.2015 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 17.12.2015 Typ Odoslané
EP 2635588
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku