Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2691530
(11)  Číslo patentu  27843 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12797634.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.06.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2691530 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.03.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161495552 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.06.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.02.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 15/86  C12N 15/31  C12N 15/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2012/041475 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/170765 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Oregon Health & Science University; 690 SW Bancroft Street, Mail Code L106TT, Portland, OR 97239; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PICKER, Louis; 25 NW 95th Avenue, Portland, OR 97229; US;
FRÜH, Klaus; 1980 NW 113th Avenue, Portland, OR 97229; US;
HANSEN, Scott; 3050 NW Valle Vista Terrace, Portland, OR 97210; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  KOREJZOVÁ LEGAL v. o. s.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  CMV glykoproteíny a rekombinantné vektory 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.06.2023 
   Maximálna platnosť do  08.06.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2018 11/2018 SC4A
 
EP 2691530
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.06.2018 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 27.07.2018 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2691530
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 07.06.2018 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 17.05.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 25.05.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 17.05.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 17.05.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2691530
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.05.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 30.05.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 30.05.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 30.05.2018 Typ Doručené
Žiadosť o opravu 30.05.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.06.2018 Typ Platba
Žiadosť o zápis prevodu 25.07.2018 Typ Doručené
Plná moc 25.07.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 25.07.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 25.07.2018 Typ Doručené
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 31.07.2018 Typ Platba
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 25.09.2018 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.10.2018 Typ Odoslané
EP 2691530
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 25.09.2018 Oregon Health & Science University Früh, Klaus
Oregon Health & Science University
Picker, Louis
Hansen, Scott
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku