Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 2740481
(11)  Patent Number  28748 
(96)  European Application Number  12793897.5 
(96)  European Application Date  31.01.2012 
(97)  European Patent Number  2740481 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  11.07.2018 
(31)  Priority Number  2011121932 
(32)  Priority Date  31.05.2011 
(33)  Country or Authority of Priority  RU 
(97)  European Application Publication Date  11.06.2014 
(45)  European Patent Translation Publication Date  04.02.2019 
(51)  International Patent Classification  A61K 33/06  A61K 35/64  A61P 19/10   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number  PCT/RU2012/000049 
(87)  International Publication Number  WO 2012/166003 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Obshchestvo S Ogranichennoj Otvetstvennost'ju "PARAFARM"; Ul. Sverdlova 4, Penza 440026; RU 
(72)  Inventor(s)  STRUKOV, Villorij Ivanovich; ul. Karpinskogo 33-135 Penza, Penzenskaya obl. 440011; RU;
TRIFONOV, Vjacheslav Nikolaevich; ul. 30-letija Pobedy 45-89 Zarechny, Penzenskaya obl. 442960; RU;
ELISTRATOVA, Julija Anatol'evna; ul. Kostromskaya 14a-92, Moscow 127549; RU;
ELISTRATOV, Konstantin Gennad'evich; ul. Tolstogo 5-45 Penza, Penzenskaya obl. 440061; RU;
KURUS' Natal'ja Vjacheslavovna; ul. Volodarskogo 66 Penza, Penzenskaya obl. 440026; RU 
(74)  Attorney(s)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Title  Spôsob plnenia dutinových formácií kostí vápnikom 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  31.01.2023 
   Patent in Force maximum until  31.01.2032 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2019 2/2019 SC4A
 
EP 2740481
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2740481
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 09.01.2019 149,00 EUR 8
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 24.01.2020 165,50 EUR 9
3 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 24.12.2020 199,00 EUR 10
4 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 29.12.2021 232,00 EUR 11

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2740481
S/N Item Name Date Type Document Payment
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.10.2018 Type Delivered
1a Sprievodný list 02.10.2018 Type Delivered
1b Opis 02.10.2018 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 02.11.2018 Type Sent document
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.11.2018 Type Payment
4 formálne nedostatky podania prekladu EP 12.12.2018 Type Sent document
5 Odpoveď na správu úradu 03.01.2019 Type Delivered
5a Príloha inde neuvedená 03.01.2019 Type Delivered
6 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.01.2019 Type Sent document
EP 2740481
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku