Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2740481
(11)  Číslo patentu  28748 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12793897.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  31.01.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2740481 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.07.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2011121932 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  31.05.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  RU 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.06.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 33/06  A61K 35/64  A61P 19/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/RU2012/000049 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/166003 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Obshchestvo S Ogranichennoj Otvetstvennost'ju "PARAFARM"; Ul. Sverdlova 4, Penza 440026; RU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  STRUKOV, Villorij Ivanovich; ul. Karpinskogo 33-135 Penza, Penzenskaya obl. 440011; RU;
TRIFONOV, Vjacheslav Nikolaevich; ul. 30-letija Pobedy 45-89 Zarechny, Penzenskaya obl. 442960; RU;
ELISTRATOVA, Julija Anatol'evna; ul. Kostromskaya 14a-92, Moscow 127549; RU;
ELISTRATOV, Konstantin Gennad'evich; ul. Tolstogo 5-45 Penza, Penzenskaya obl. 440061; RU;
KURUS' Natal'ja Vjacheslavovna; ul. Volodarskogo 66 Penza, Penzenskaya obl. 440026; RU 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Spôsob plnenia dutinových formácií kostí vápnikom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  31.01.2023 
   Maximálna platnosť do  31.01.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2019 2/2019 SC4A
 
EP 2740481
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2740481
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 09.01.2019 149,00 EUR 8
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 24.01.2020 165,50 EUR 9
3 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 24.12.2020 199,00 EUR 10
4 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 29.12.2021 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2740481
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.10.2018 Typ Doručené
1a Sprievodný list 02.10.2018 Typ Doručené
1b Opis 02.10.2018 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 02.11.2018 Typ Odoslané
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.11.2018 Typ Platba
4 formálne nedostatky podania prekladu EP 12.12.2018 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 03.01.2019 Typ Doručené
5a Príloha inde neuvedená 03.01.2019 Typ Doručené
6 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.01.2019 Typ Odoslané
EP 2740481
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku