Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2717575
(11)  Číslo patentu  29736 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12792164.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.05.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2717575 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.10.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161490777 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.05.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.04.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 19/196  H04N 19/105  H04N 19/52  H04N 19/176  H04N 19/577   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/JP2012/003386 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/164880 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Sun Patent Trust; 450 Lexington Avenue, 38th Floor, New York, NY 10017; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SUGIO, Toshiyasu; c/o Panasonic Corporation Intellectual Property Center IP Development Group 7F Twin 21 OBP Panasonic Tower, 2-1-61, Shiromi, Chuo-ku, Osaka 540-6207; JP;
NISHI, Takahiro; c/o Panasonic Corporation Intellectual Property Center IP Development Group 7F Twin 21 OBP Panasonic Tower, 2-1-61, Shiromi, Chuo-ku, Osaka 540-6207; JP;
SHIBAHARA, Youji; c/o Panasonic Corporation Intellectual Property Center IP Development Group 7F Twin 21 OBP Panasonic Tower, 2-1-61, Shiromi, Chuo-ku, Osaka 540-6207; JP;
TANIKAWA, Kyoko; c/o Panasonic Corporation Intellectual Property Center IP Development Group 7F Twin 21 OBP Panasonic Tower, 2-1-61, Shiromi, Chuo-ku, Osaka 540-6207; JP;
SASAI, Hisao; c/o Panasonic Corporation Intellectual Property Center IP Development Group 7F Twin 21 OBP Panasonic Tower, 2-1-61, Shiromi, Chuo-ku, Osaka 540-6207; JP;
MATSUNOBU, Toru; c/o Panasonic Corporation Intellectual Property Center IP Development Group 7F Twin 21 OBP Panasonic Tower, 2-1-61, Shiromi, Chuo-ku, Osaka 540-6207; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť; Hybešova 40, Bratislava 
(54)  Názov  Spôsob na dekódovanie obrazu a zariadenie na dekódovanie obrazu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.05.2023 
   Maximálna platnosť do  24.05.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 5/2019 SC4A
 
EP 2717575
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.01.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2717575
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 25.04.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 22.05.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 24.05.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 20.05.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2717575
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.01.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 08.01.2019 Typ Doručené
Plná moc 08.01.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 08.01.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 08.01.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.01.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 29.03.2019 Typ Odoslané
EP 2717575
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku