Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2785375
(11)  Číslo patentu  35621 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12790432.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.11.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2785375 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.07.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161563903 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.11.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.10.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.01.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 39/395  C07K 16/28   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2012/004822 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/079174 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Merck Patent GmbH; Frankfurter Strasse 250, 642 93 Darmstadt; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  NASTRI, Horacio, G.; 66 Round Hill Rd., Armonk, NY 10504; US;
IFFLAND, Christel; 32 Prospect Avenue, Arlington, MA 02476; US;
LEGER, Olivier; 603 Route des Luches, 74800 Saint-Sixt; FR;
AN, Qi; 36 Green Heron Lane, Nashua, NH 03061; US;
CARTWRIGHT, Mark; 37 Princess Rd, West Newton, MA 02465; US;
McKENNA, Sean, D.; 679 Lincoln Street, Duxbury, MA 02332; US;
SOOD, Vanita, D.; 18 Garrison Avenue 1, Somerville, MA 02144; US;
HAO, Gang; 30 Stearns Road, Belmont, MA 02478; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Protilátky proti PD-L1 a ich použitie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  21-2020 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.11.2022 
   Maximálna platnosť do  21.11.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.01.2021 01/2021 SC4A
 
EP 2785375
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.10.2020 9 165,50 EUR
2 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 13.10.2021 10 199,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2785375
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.10.2020 Typ Doručené
1a Plná moc 15.10.2020 Typ Doručené
1b Opis 15.10.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.10.2020 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 20.11.2020 Typ Odoslané
4 Oznámenie o podaní žiadosti o udelenie Dodatkového ochranného osvedčenia 23.12.2020 Typ Doručené
EP 2785375
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku