Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2765879
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12784084.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.10.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2765879 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.02.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201117522 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.10.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.08.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A42B 3/22   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  16150652.2 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  NL2012050713 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2013055217 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pinlock Patent B.V.; Zilverparkkade 135, 8232 WL Lelystad; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ARNOLD, Derek, Leslie; Jupiterstraat 26, NL-8303 ZV Emmeloord; NL 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  16150652.2 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2765879
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2765879
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
EP 2765879
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku