Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2755652
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12783311.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.09.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2755652 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161535671 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.09.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.07.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61P 11/00  A61P 29/00  A61P 43/00  C07D 231/40  C07D 401/12  C07D 401/14  C07D 403/12  C07D 413/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  IB2012054832 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2013038390 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Novartis AG; Lichtstrasse 35, 4056 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BALA, Kamlesh, Jagdis; Novartis Pharmaceuticals UK Limited Wimblehurst Road, Horsham Sussex RH12 5AB; GB;
BUDD, Emma; Novartis Pharmaceuticals UK Limited Wimblehurst Road, Horsham Sussex RH12 5AB; GB;
EDWARDS, Lee; Novartis Pharmaceuticals UK Limited Wimblehurst Road, Horsham Sussex RH12 5AB; GB;
HOWSHAM, Catherine; Novartis Pharmaceuticals UK Limited Wimblehurst Road, Horsham Sussex RH12 5AB; GB;
LEGRAND, Darren, Mark; Novartis Pharmaceuticals UK Limited Wimblehurst Road, Horsham Sussex RH12 5AB; GB;
TAYLOR, Roger, John; Novartis Horsham Research Centre Wimblehurst Road, Horsham Sussex RH12 5AB; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2755652
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2755652
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2755652
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2755652
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku