Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 2707031
(11)  Patent Number  32333 
(96)  European Application Number  12782658.4 
(96)  European Application Date  08.05.2012 
(97)  European Patent Number  2707031 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  26.06.2019 
(31)  Priority Number  201161483698 P 
(32)  Priority Date  08.05.2011 
(33)  Country or Authority of Priority  US 
(97)  European Application Publication Date  19.03.2014 
(45)  European Patent Translation Publication Date  02.12.2019 
(51)  International Patent Classification  A61K 39/395  A61K 48/00  A61K 31/70  A61P 35/00  C07K 16/28  C07K 16/32  C12Q 1/48  A61K 47/65  A61K 47/68  A61K 47/54  A61K 47/55   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number  PCT/IB2012/001065 
(87)  International Publication Number  WO 2012/153193 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  LegoChem Biosciences, Inc.; 8-26, Munpyeongseo-ro, Daedeok-gu, Daejeon 34302; KR 
(72)  Inventor(s)  KIM, Yongzu; Daejeon Bioventure Town 3F 461-8 Jeonmin-dong Yuseong-gu, Daejeon 305-811; KR;
PARK, Taekyo; Daejeon Bioventure Town 3F 461-8 Jeonmin-dong Yuseong-gu, Daejeon 305-811; KR;
WOO, Sungho; Daejeon Bioventure Town 3F 461-8 Jeonmin-dong Yuseong-gu, Daejeon 305-811; KR;
LEE, Hyangsook; Daejeon Bioventure Town 3F 461-8 Jeonmin-dong Yuseong-gu, Daejeon 305-811; KR;
KIM, Youngun; Daejeon Bioventure Town 3F 461-8 Jeonmin-dong Yuseong-gu, Daejeon 305-811; KR;
CHO, Jongun; Daejeon Bioventure Town 3F 461-8 Jeonmin-dong Yuseong-gu, Daejeon 305-811; KR;
JUNG, Doohwan; Daejeon Bioventure Town 3F 461-8 Jeonmin-dong Yuseong-gu, Daejeon 305-811; KR;
KIM, Sunyoung; Daejeon Bioventure Town 3F 461-8 Jeonmin-dong Yuseong-gu, Daejeon 305-811; KR;
KWON, Hyunjin; Daejeon Bioventure Town 3F 461-8 Jeonmin-dong Yuseong-gu, Daejeon 305-811; KR;
OH, Kyuman; Daejeon Bioventure Town 3F 461-8 Jeonmin-dong Yuseong-gu, Daejeon 305-811; KR;
CHUNG, Yunseo; Daejeon Bioventure Town 3F 461-8 Jeonmin-dong Yuseong-gu, Daejeon 305-811; KR;
PARK, Yun-hee; Daejeon Bioventure Town 3F 461-8 Jeonmin-dong Yuseong-gu, Daejeon 305-811; KR 
(74)  Attorney(s)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(54)  Title  Konjugáty proteín-aktívne činidlá a spôsob ich prípravy 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  08.05.2021 
   Patent in Force maximum until  08.05.2032 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.12.2019 12/2019 SC4A
 
EP 2707031
S/N Fee Title Date Year Fee
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 26.03.2020 9 165,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2707031
S/N Item Name Date Type Document
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.09.2019 Type Delivered
1a Opis 11.09.2019 Type Delivered
1b Plná moc 11.09.2019 Type Delivered
1c Príloha inde neuvedená 11.09.2019 Type Delivered
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.09.2019 Type Payment
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.11.2019 Type Sent document
EP 2707031
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 07.11.2019 LegoChem Biosciences, Inc. LegoChem Biosciences, Inc.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku