Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2681910
(11)  Číslo patentu  29790 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12781819.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.02.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2681910 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  31.10.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161463993 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.02.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.01.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 7/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2012/000588 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/153171 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ArcelorMittal; 24-26 Boulevard d'Avranches, 1160 Luxembourg; LU;
Connors Industrial, Inc; 2733 Condit Street, Highland, IN 46322; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ROTOLE, John; 231 Vulpine Dr., Valparaiso, IN 46385; US;
KRCMARIC, Charles; 9 Beach Lane Court, Ogden Dunes, IN 46368; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob a zariadenie na zobrazovanie videa vnútra hubice na linke na pokovovanie ponorom do roztaveného kovu v reálnom čase 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  28.02.2023 
   Maximálna platnosť do  28.02.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 5/2019 SC4A
 
EP 2681910
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2681910
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 23.01.2019 149,00 EUR 8
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 27.01.2020 165,50 EUR 9
3 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 26.01.2021 199,00 EUR 10
4 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 26.01.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2681910
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.01.2019 Typ Doručené
1a Opis 23.01.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 23.01.2019 Typ Doručené
1c Plná moc 23.01.2019 Typ Doručené
1d Sprievodný list 23.01.2019 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.01.2019 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.04.2019 Typ Odoslané
EP 2681910
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku