Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2770989
(11)  Číslo patentu  29183 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12781009.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.10.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2770989 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161551772 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.10.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.09.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/17  C07C 275/28  A61P 27/02  C07K 5/062  C07C 275/30  A61K 31/197  A61K 31/216  A61K 31/4045  A61K 31/417  C07D 233/64  C07D 209/20  C07K 5/078  C07K 5/072  A61K 31/198   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2012/061448 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/062947 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ALLERGAN, INC.; 2525 Dupont Drive, Irvine, CA 92612; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BEARD, Richard L.; 2341 Azure Avenue, Newport Beach California 92660; US;
DUONG, Tien T.; 10 Mistletoe, Rancho Santa Margarita California 92688; US;
DONELLO, John E.; 34041 Pequito Drive, Dana Point California 92629; US;
VISWANATH, Veena; 3 Pollena, Irvine California 92602; US;
GARST, Michael E.; 2627 Raqueta Drive, Newport Beach California 92660; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Deriváty amidu aminokyselín n-substituovaných močovinou ako modulátory receptorov ako je formyl peptidový receptor like-1 (FPRL-1) 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  23.10.2023 
   Maximálna platnosť do  23.10.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2019 4/2019 SC4A
 
EP 2770989
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.11.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2770989
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 18.10.2018 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 02.10.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 01.10.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 17.09.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 19.09.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2770989
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.11.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 14.11.2018 Typ Doručené
Plná moc 14.11.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 14.11.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.11.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.02.2019 Typ Odoslané
EP 2770989
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku