Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2790842
(11)  Číslo patentu  24857 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12780499.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.11.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2790842 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.06.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  11193449 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.12.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.10.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.12.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B05D 1/30  B05D 7/02  B29C 45/00  G02B 1/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2012/071712 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/087290 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Saint-Gobain Glass France; 18 avenue d' Alsace, 924 00 Courbevoie; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FLEISCHMANN Wolfgang; Hasenäckerstr. 12, 713 97 Leutenbach; DE;
GULDAN Marcus; Schorndorfer Str. 55/1, 730 66 Uhingen; DE;
GÜLDNER Dominic; Will-Baumeister-Weg 70, 737 60 Ostfiltern; DE;
LUX Thomas; Wannengrund 2/1, 715 54 Weissach im Tal; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava 42; SK 
(54)  Názov  Polymérny dielec na povlakovanie polievaním 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.11.2022 
   Maximálna platnosť do  02.11.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.12.2017 12/2017 SC4A
 
EP 2790842
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
6 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 17.10.2017 6 116,00 EUR
7 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 15.10.2018 7 132,50 EUR
8 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 10.10.2019 8 149,00 EUR
9 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.10.2020 9 165,50 EUR
10 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 13.10.2021 10 199,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2790842
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.07.2017 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.07.2017 Typ Doručené
2a Sprievodný list 24.07.2017 Typ Doručené
2b Opis 24.07.2017 Typ Doručené
2c Plná moc 24.07.2017 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.12.2017 Typ Odoslané
EP 2790842
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku