Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2702159
(11)  Číslo patentu  28588 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12777657.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.04.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2702159 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.07.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161480008 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.04.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.03.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  08.01.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 15/86  C12N 7/01  A61K 39/155  C07K 16/08  C07K 14/115  A61K 39/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2012/033482 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/148708 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  St. Jude Children's Research Hospital; 262 Danny Thomas Place Mail Stop 742, Memphis, TN 38105; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HURWITZ, Julia, Lea; 1843 Hunters Hill Drive, Germantown, TN 38138; US;
TAKIMOTO, Toru; 510 Gilmour Street, 6, West Henrietta, NY 14586; US;
RUSSELL, Charles, John; 5207 Hare Creek Cove, Arlington, TN 38134; US;
PORTNER, Allen; 2752 Glaxie, Bartlett, TN 38134; US;
SLOBOD, Karen, S.; 4 Foskett Street 1, Somerville, MA 02144; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Vakcína s modifikovaným vírusom Sendai a vektor na zobrazovanie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.04.2023 
   Maximálna platnosť do  13.04.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 08.01.2019 1/2019 SC4A
 
EP 2702159
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.10.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2702159
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 21.03.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.03.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.03.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 21.03.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2702159
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.10.2018 Typ Doručené
Opis 02.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 02.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 02.10.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 02.10.2018 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 03.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 03.10.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 03.10.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.10.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.12.2018 Typ Odoslané
EP 2702159
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku