Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2702826
(11)  Číslo patentu  28399 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12777058.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.04.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2702826 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161481024 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.04.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.03.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  08.01.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04W 12/08  H04W 12/06  H04W 88/02  H04W 84/12  H04N 21/2365  H04N 21/63  H04W 36/14  H04W 48/06  H04W 52/02  H04W 72/04  H04L 27/26  H04L 9/40  H04N 21/643  H04W 36/22  H04W 4/00  H04W 88/06  H04W 28/02  H04W 88/10  H04W 12/082  H04W 12/084  H04W 12/086  H04W 12/088  H04W 12/062  H04W 12/065  H04W 12/069   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2012/035568 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/149400 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Apple Inc.; One Apple Park Way, Cupertino CA 95014; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GUPTA, Vivek G.; 4945 Bridgeview Lane, San Jose, CA 95138; US;
JAIN, Puneet; 203 NE 61st Ter, Hillsboro, OR 97124; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Pripojenie dôveryhodnej WLAN k rozvinutému paketovému jadru 3GPP 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  27.04.2023 
   Maximálna platnosť do  27.04.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 08.01.2019 1/2019 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 03.09.2020 9/2020 PC4A
 
EP 2702826
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.09.2018 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 05.08.2020 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2702826
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 28.03.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 14.04.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 15.03.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 15.03.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2702826
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.09.2018 Typ Doručené
Opis 14.09.2018 Typ Doručené
Plná moc 14.09.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 14.09.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.09.2018 Typ Platba Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.11.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 04.08.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 04.08.2020 Typ Doručené
Plná moc 04.08.2020 Typ Doručené
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 07.08.2020 Typ Platba
Doplnenie materiálov 11.08.2020 Typ Doručené
Doklad o prevode 11.08.2020 Typ Doručené
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 24.08.2020 Typ Odoslané
EP 2702826
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 19.08.2020 Apple Inc. Intel Corporation
inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku