Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2823819
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12776128.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.04.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2823819 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20110098547 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.09.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  KR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.01.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/56  A61K 36/48  A61P 11/06  A61P 29/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  KR2012003383 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2012148247 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology; 125, Gwahak-ro Eoeun-dong Yuseong-gu, Daejeon 305-806; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  RHO, Mun Chual; 52 Eoeun-dong Yuseong-gu, Daejeon 305-806; KR;
LEE, Woo Song; 52 Eoeun-dong Yuseong-gu, Daejeon 305-806; KR;
OH, Hyun Mee; 52 Eoeun-dong Yuseong-gu, Daejeon 305-806; KR;
KIM, Young Min; 52 Eoeun-dong Yuseong-gu, Daejeon 305-806; KR;
RYU, Young Bae; 52 Eoeun-dong Yuseong-gu, Daejeon 305-806; KR;
PARK, Su Jin; 52 Eoeun-dong Yuseong-gu, Daejeon 305-806; KR;
LEE, Seung Woong; 52 Eoeun-dong Yuseong-gu, Daejeon 305-806; KR;
CHO, Kyoung Oh; 203-1002 Hyundai Apt. 1101-4 Yongbong-dong Buk-gu, Gwangju 500-734; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2823819
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2823819
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2823819
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2823819
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku